شرکت دیجیتال مارکتینگ

فرآیند حوزه فرآیندی فناوری اطلاعات ITIL

خدمات حوزه فرآیند فناوری اطلاعات ITIL چارچوبی فرآیندگر است که در تمام حوزه های مدیریت فناوری اطلاعات قابل پیاده سازی و استفاده می باشد. استفاده از این فرآیند موجب بهبود عملکرد و افزایش بهره وری یک سازمان میشود. کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات (Information technology Infrastructure Library) رویکردی مدیریتی است و متناسب با تغییرات فناوری اطلاعات هم در بخش سخت افزاری و هم در بخش نرم افزاری هم سو میباشد. چهار عنصر مهم این حوزه عبارتند از نیروی انسانی، فرآیندها، محصولات یا خدمات، شرکا و سرمایه گذاران. مدیران با استفاده از این چهار عنصر و با استفاده از 5 فرآیند برروی بهبود کسب و کار خود تمرکز دارند. هدف ارائه بهترین خدمات به مشتریان با هزینه کم و بازگشت سرمایه می باشد. پنج فرآیند عبارتند از: استراتژی خدمات، طراحی خدمات، تحول خدمات، اداره خدمات، بهبود مستمر خدمات.

شرکت دیجیتال مارکتینگ

کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات (ITIL) چیست؟

خدمات حوزه فرآیند فناوری اطلاعات ITIL (کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات) به تازگی در بین کسب و کارها جایگاه بسیار مهمی پیداکرده است. بوسیله این فرآیند هر سازمانی میتواند با استفاده از پرسنل و امکاناتی که در اختیار دارد بهترین خدمات را به مشتریان یا سرویس گیرندگان خود ارائه دهد. ITIL روشی برای مدیریت بهتر و استفاده بهینه از امکانات ، پرسنل و ظرفیت یک سازمان براساس نیازهای اصلی سازمان و مشتریان آن می باشد. در این فرآیند از تجربه های بهترین مدیران استفاده شده که بر اساس آن متناسب با ساده تر شدن روال خدمات دهی به مشتریان کارایی آن افزایش پیدا میکند. استفاده از این فرآیند موجب افزایش میزان رضایتمندی مشتریان و موفقیت در مشتری مداری میشود. بطور خلاصه با استفاده از ITIL میتوان کیفیت IT را طوری بهبود بخشید که منافع مشتریان و منافع مرتبط با حوزه کسب و کاربه اندازه ای مساوی تامین شود.

حوزه فرآیند فناوری اطلاعات (ITIL)

شرکت دیجیتال مارکتینگ

فرآیند اجرای حوزه فرآیند فناوری اطلاعات ITIL

 فرآیند اجرای خدمات حوزه فرآیند فناوری اطلاعات ITIL شامل 5 فاز است:

استراتژی خدمات : بررسی فرآیندهای مرتبط با اهداف، راهبردها و سیاست ارائه خدمات در این فاز صورت میگیرد. این فاز بسیار مهم بوده و چرخه عمر خدمات حول آن قرار دارد. این فاز شامل مدیریت خدمات، مدیریت تقاضا و مدیریت مالی است.

طراحی خدمات : پس از تعیین خدمات از بین راهبردها و هدف های یک سازمان، تلاش میشود که این خدمات متناسب با نیاز مشتری و محدودیت سازمان طراحی شود. این بخش خود شامل هفت مرحله مدیریت سطح خدمت، مدیریت کاتالوگ خدمات، مدیریت تامین کننده، مدیریت امنیت اطلاعات، مدیریت دسترسی، مدیریت ظرفیت، مدیریت تدوام خدمات فناوری اطلاعات است.

انتقال خدمات : در این مرحله پیاده سازی و عملیاتی کردن خدمات انجام میشود. در زمان انتقال باید کلیه تاثیرات پیش بینی نشده را کاهش داد. انتقال خدمات شامل بخش های مدیریت تغییر، مدیریت پیکره بندی و منابع، مدیریت توسعه و انتشار و مدیریت دانش نیز میشود.

اجرای خدمات : پس از عملیاتی شدن خدمات حال باید پشتیبانی آن را انجام داد. این فاز شامل مدیریت رویداد، مدیریت حوادث، مدیریت مشکلات و مدیریت دسترسی می باشد.

توسعه مستمر خدمات : به دلیل متغییر بودن نیاز مشتریان و محیط اطراف ما باید بخشی برای پاسخگویی به این تغییرات در نظر داشته باشیم. مهمترین موضوع در کل حوزه فرآیندی فناوری اطلاعات(ITIL) بهبود مستمر فرآیندها می باشد. این فاز شامل اعتبارسنجی تصمیمات گذشته، بررسی جهت گیری های مدیریت فناوری اطلاعات و استخراج اقدامات ضروری برای اصلاح خدمات است.

مراحل پیاده سازی خدمات حوزه فرآیند فناوری اطلاعات ITIL

در این فرآیند هدف سازمان ارتقا پیدا کردن از وضع حال حاضر به سمت وضعیت مطلوب می باشد. فعالیت های لازم برای پیاده سازی فرآیند ITIL  عبارتست از:

 • مشخص کردن هدف و در صورت نیاز بازنگری فرآیند در بازه های زمانی مشخص
 • تعیین نقش ها و مسئولیت ها در RACI Chart
 • تعیین خط مشی ها و قوانین لازم که سازمان باید به آن متعهد باشد.
 • نحوه بهبود فرآیند و ورودی و خروجی فرآیند
 • ایجاد ارتباط بین فرآیند مورد نظر با فرآیندهای دیگر
 • تعیین شاخص های کلیدی کارایی فرآیند براساس عوامل حیاتی موفقیت
شرکت دیجیتال مارکتینگ
شرکت دیجیتال مارکتینگ

مزایای استفاده ازخدمات حوزه فرآیند فناوری اطلاعات ITIL

 • افزایش میزان رضایت مشتریان و کاربران سرویس های IT
 • افزایش سطح درآمد بدلیل بهبود میزان دسترسی سرویس های IT
 • مانیتور کردن افراد و جلوگیری از اضافه کاری بی مورد
 • افزایش نظم و کیفیت در برنامه ریزی
 • کاهش ریسک رو به رو شدن با نیازهای شناسایی نشده
 • بهبود ارتباطات و انتقال اطلاعات بین کاربر و ارائه دهنده خدمات
 • تعیین استاندارد برای ارائه دهنده گان خدمات IT
 • مطلع شدن از وضعیت درخواست و مرحله پردازش
 • کاهش هزینه ها