شرکت دیجیتال مارکتینگ

خدمات حوزه مدیریت فناوری اطلاعات ITSM چیست؟

خدمات حوزه مدیریت فناوری اطلاعات ITSM یعنی کلیه کارهای مرتبط با طراحی، مدیریت، برنامه ریزی، بهره برداری و کنترل خدمات فناوری اطلاعاتی که برای مشتریان انجام میشود. به بیانی ساده مدیریت خدمات فناوری اطلاعات باعث ایجاد رابطه بین بخش فناوری اطلاعات و متخصصان تجارت خواهد شد. اصول  ITSM (IT Service Management) بر روی هماهنگی فرآیندهای فناوری اطلاعات و خدمات با هدف رشد سازمان طراحی و پیاده سازی شده است. مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در سازمان های کوچک و بزرگ قابل اجرا میباشد. در انتخاب فرآیند صحیح  ITSM باید ابتدا نیازهای کسب و کار خود را بدانیم و یا اگر در واحد آی تی خود دچار مشکل هستید ابتدا آن را رفع کنید.

خدمات حوزه مدیریت فناوری اطلاعات (ITSM)

شرکت دیجیتال مارکتینگ
شرکت دیجیتال مارکتینگ

خدمات حوزه مدیریت فناوری اطلاعات ITSM را بهتر بشناسیم

فرآیند خدمات مدیریت فناوری اطلاعات ITSM

در فرآیندخدمات حوزه مدیریت فناوری اطلاعات ITSM تمام منابع براساس نیازها و اولویت های فناوری اداره میشود. مسئولیت مدیریت فناوری اطلاعات براساس مدیریت بودجه، نیروی انسانی، سازماندهی، مدیریت تغییر، طراحی نرم افزار و غیره انجام میشود.

استراتژی خدمات :

مرحله اساسی ITSM این مرحله می باشد. این مرحله به معنی خدماتی است که سازمان ارائه میدهد و یا جزو اهداف سازمان میباشد. استراتژی خدمات میتواند شامل مدیریت استراتژی، مدیریت مالی، مدیریت بودجه و لایحه های سازمان و مدیریت روابط تجاری باشد.

طراحی خدمات :

هدف این مرحله برنامه ریزی و طراحی خدمات است که سازمان برای رفع نیازهای تجاری خود ارائه میدهد. این مرحله شامل هماهنگی طراحی، فروشگاه خدمات و مدیریت ریسک می باشد.

انتقال خدمات :

بعد از طراحی خدمات، مرحله ساخت آن آغاز میشود. در این مرحله باید مطمئن بود که در زمانی که سرویس بروزرسانی و یا طراحی دوباره دارد اختلالی در آن رخ نخواهد داد. این مرحله شامل مدیریت پروژه یا مدیریت دانش و مستقر کردن نسخه های مختلف برای مطمئن شدن از حداقل بودن اختلال در سرویس ها می باشد.

عملیات سرویس :

در این مرحله طرح های جدید و آزمایش شده را اجرا میکنند. مدیریت حادثه، مدیریت فنی و مدیریت زیرساخت IT با بهترین پشتیبانی از موارد اصلی این مرحله می باشد.

بهبود خدمات مداوم (CSI) :

در فرآیندهای فناوری اطلاعات به دلیل گستردگی آن و نیازهای متنوع مشتریان همیشه جای پیشرفت وجود دارد. مرحله اجرایی ITSM را هرگز نباید مرحله پایانی آن در نظر گرفت.

استانداردهای لازم برای استقرار مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ITSM

برای اجرای این فرایند نیاز به استفاده از چارچوب و استانداردهای به روز می باشد. برای این منظور مراجع زیر به عنوان اصلی ترین مرجع برای استقرارITSM در نظر گرفته شده اند:

استاندارد 2000 ISO/ICE : این استاندارد جزو استانداردهای بین المللی در بخش مدیریت فناوری اطلاعات است. این نسخه از سال 2005 تاکنون بارها بروزرسانی شده است. سند ISO2000-1 به شرح الزامات سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات می پردازد.

چارچوب کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات(ITIL) : این چارچوب به بیان تجربیات موفق و کارآمد دیگر مدیران برای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات می پردازد. هدف کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات ایجاد کارآمدی خدمات فناوری اطلاعات برای خلق ارزش و همراستا کردن کسب و کار با فناوری اطلاعات است.

مزیت استفاده از خدمات حوزه مدیریت فناوری اطلاعات  ITSM

استفاده از مدیریت خدمات فناوری اطلاعات موجب افزایش راندمان تیم IT سازمان میشود. این فرآیند بر روی موارد زیر تاثیرگذار است:

گردش کار فرآیندها : زمانی که همه امور سازمان به ITSM انتقال پیدا میکند. امور دستی و کاغذی کاهش پیدا کرده در نتیجه همکاری بین تیم ها نیز بهتر میشود.

افزایش میزان بهره وری از منابع انسانی واحد IT : زمانی که از فرآیند ITSM استفاده میشود امور تکراری کاهش پیدا کرده و تیم میتواند به امور استراتژیک سازمان تمرکز بیشتری داشته باشد.

مدیریت بهتر پیشامدها : با استفاده از ITSM میتوان براساس میزان تاثیرگذاری پیشامدها اولویت بندی ها را انجام داد.

گزارشگیری، داشبورد، بینش : مدیریت خدمات فناوری اطلاعات موجب میشود که شما تصویر واضحی از وضعیت جاری خود داشته باشید. در نتیجه در زمان لازم ITSM راهکار بهتری را برای شما ارائه خواهد داد.

کم شدن مدت زمان از کارافتادگی (Downtime) :  با استفاده از ماژول های مدیریت رخداد، مدیریت مشکلات و مدیریت دسترس پذیری، مدت زمان ازکار افتادگی یا Downtime بسیار کاهش پیدا میکند.

جلوگیری از وقوع مشکلات : با استفاده از مدیریت منابع (Capacity Planning) میتوان از وقوع مشکلات پیشگیری کرد.

صرفه جویی در هزینه و زمان : با استفاده از مدیریت مشکلات و بکار گرفتن ابزار های پایگاه دانش کار تیم IT نیز کمتر میشود.