شرکت دیجیتال مارکتینگ

ممیزی بهره وری انرژی

تجهیزات موجود در دیتاسنتر دارای گرما هستند. برای خنک کردن آن نیازمند یک سیستم کولینگ و خنک سازی می باشد. در این صورت میزان مصرف انرژی در دیتاسنتر افزایش پیدا می کند. دیتا سنترها با انجام ممیزی بهره وری انرژی میتوانند عملیات IT را بهتر کنند.  ممیزی انرژی نحوه استفاده از انرژی به صورت بهینه را در دیتاسنترها و اتاق سرور ارزیابی میکند. ممیزی انرژی با بررسی میزان مصرف انرژی برای شناسایی مشکلات شروع میشود.  در ادامه به کنترل محیطی، سیستم روشنایی و عملکرد HVAC خواهد پرداخت. ممیزی بهره وری انرژی با تقسیم میزان کل توان مورد استفاده با تجهیزات IT میتواند در محاسبات میزان کارآیی مصرف توان یا PUE استفاده شود. توان مصرفی PUE نسبت بین توان مصرفی تجهیزات IT در دیتاسنتر به کل توان تحویلی در دیتاسنتر است و معمولا عددی بیشتر از یک می باشد.

شرکت دیجیتال مارکتینگ

ممیزی کنترل دسترسی

ذخیره سازی داده ها یکی از بخش های مهم هر سازمانی محسوب میشود.  باید امنیت لازم برای این داده ها فراهم شود. ممیزی منظم مدیریت امنیت و پروتکل دسترسی به اتاق سرور و دیتاسنتر میتواند این اطمینان را در سازمان ایجاد کند که دسترسی ها به داده ها به صورت کنترل شده انجام میشود. استانداردهای ممیزی دیتاسنتر و مرکز داده باید در قسمت های مختلف امنیت فیزیکی، بررسی عملکرد سیستم های مانیتورینگ مانند دوربین های مداربسته، تجهیزات بیومتریک، حسگرهای سنجش داده های محیطی انجام شود. بررسی سیستم اعلام حریق و تایید ایمنی بخش های از مواردیست که ممیزی دیتاسنتر و اتاق سرور مورد تایید قرار می دهد. بررسی کارمندان امنیتی از ابتدای احراز هویت و بروز کردن دسترسی ها باید در ممیزی انجام شود.

ممیزی دیتاسنتر و اتاق سرور

شرکت دیجیتال مارکتینگ

ممیزی زیرساختی

دیتا سنتر به دلیل ذخیره ساز ی داده ها در خود به صورت دائم باید آنلاین باشد. قطع کابل و اختلال در روند کاری دیتاسنتر میتواند موجب سلب اعتماد مشتریان و عدم اطمینان به دیتاسنتر شود. ممیزی زیرساختی دیتاسنتر شامل دارایی و ممیزی طراحی می باشد. ممیزی طراحی پارامترهای طراحی فیزیکی دیتاسنتر و اتاق سرور را بررسی میکند و ممیزی دارایی نیز به مستندسازی تجهیزات میپردازد. ممیزی زیرساختی تمام سیستم های قسمتهای مختلف را بررسی میکند. تا تجهیزات از نظر قابلیت اطمینان و کارایی بهترین عملکرد را داشته باشد.

ممیزی عملیات IT در دیتاسنتر

در اتاق دیتاسنتر به دلیل تجهیزات بسیاری که دارد نیاز به یک تیم عملیاتی برای مدیریت این زیرساخت ها لازم است. این تیم میتواند به صورت ریموت و یا به صورت فیزیکی بر روی حفظ زیرساخت های پیچیده تاسیسات دیتاسنتر کنترل داشته باشد. ممیزی عملیات فناوری اطلاعات دیتاسنتر جزوی از ممیزی مراکز داده است. که کارمندان اتاق سرور و دیتاسنتر بعدها بتوانند  مسائل پیش آمده را حل کنند.

ممیزی انطباق

ممیزی سیستم مدیریت ایمنی فرآیند و برنامه های مرتبط با آن باید هر سه سال یکبارانجام شود. علاوه بر بررسی منظم امکانات و فرآیند های دیتاسنتر و اتاق سرور باید ممیزی انطباق نیز انجام شود. ممیزی انطباق توسط حسابرس شخص ثالث انجام میگیرد. در این ممیزی میزان انطباق تاسیسات با الزامات قانونی ارزیابی میشود. این ممیزی برای مراکز داده بسیار مهم است. ممیزی شخص ثالث در ممیزی دیتاسنتر بوسیله شرکت های گواهی دهنده خارجی انجام میشود. که شامل پیش ممیزی، ممیزی صدور گواهینامه و ممیزی مراقبتی است. دیتاسنترها پس از گذراندن این ممیزی های میتوانند گواهینامه های مرتبط با انطباق با استاندرادهای مهم تجاری ISO,SSAE18,SOS 2 TypeII, HIPAA/HITECH را کسب کنند.

شرکت دیجیتال مارکتینگ